۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

بخواه تا داده شود

خواسته‌های کوچکی داشتم. یکی کوچک و دست نیافتنی و دیگری کوچک و شدنی. هر دو برآورده شدند. انگار که یکی از فرشته‌های دیزنی آمده باشد بالای سرم و چوب جادویی‌اش را تکان داده باشد و بی بی دی بابی دی بو گفته باشد، انگار که شاهزاده‌ای راه درازی را آمده باشد و در خواب من را بوسیده باشد یا انگار که غولِ چراغی گفته باشد " بخواه تا داده شود".

دویست و هفتاد و چهار

انگار گوش‌های خدا می‌شنود. خوشحالم که گوش‌های خدا می‌شنود. 

دویست و هفتاد و سه

به خاطر بیفکری ِ دوتا آدم، دیگه نمی توانم آنجا، کاری که دوست داشتم را انجام بدهم. دیگه نمی توانم مربی مورد علاقم را ببینم و دیگه نمی توانم آن جوری که باید روی دوستی کسی حساب باز کنم. امروز که با مربیم صحبت می کردم دلم می خواست همه چیز را بهش بگویم؛ اما نشد. یعضی چیزها باید بماند پیش خود آدم، نباید کسی را شریکش کرد. نباید کس ِ دیگری را درگیر بی مهری آدم ها کرد. همان روزهای اول غصه هایم را خوردم و همان روز های اول تصمیم گرفتم در جای جدیدی با آدم های جدیدی کارم را شروع کنم. شاید این بار بهتر و شاید این بار قوی تر. بدون وجود آدم‌های بی فکر که معنی اعتماد را نمی فهمند...

دویست و هفتاد و یک

بعضی خاطرات و تجربه‌های دور یا نزدیکم، شبیه به نقطه‌های تاریک روی صفحه‌ای سفید هستند که با سرعت زیادی در مدار معیوبی می‌چرخند؛ گاهی هم جدا می‌شوند و مثل آجر می‌خورند توی سرم!

در ستایش دیوید فاستر والاس

والاس نباید خودش را می‌کشت. نه به خاطر این که خودکشی کار بد یا مثلن ترسناک یا کار آدم های ترسو و بزدل باشد، نه! فقط و فقط به این خاطر که او یک نویسنده است و این دهان پرکن‌ترین لقبی است که می‌توانی به کسی بدهی. کلی کلمه و اتفاق و داستان توی این دنیا وجود داشت که انتظار والاس را می‌کشید. کسی چه می‌داند، شاید همچین آدم خوش‌ذوقی اگر کمی تحمل می‌کرد می‌توانست آن گوی جادویی و طلایی رنگِ امید ِ ته وجودش را دوباره پیدا کند... به چشم‌هایش نگاه کنید، چشم‌های ریز و نگاه باهوشش، مگر می‌شود این همه هوش نتواند امید از دست رفته‌‌اش را دوباره احیا کند؟!

من زیادی شخصی به این مسئله نگاه می‌کنم و دوست ندارم کلی منطق روانشناسی برایم بیاورند که به این دلیل و این دلیل و این یکی دلیل آدم‌ها خودشان را می‌کشند. حتا نمی‌خواهم منطق ریاضی به این جریان داشته باشم که مسئله پی آنگاه کیو شود، من فقط می‌خواهم بگویم نباید آدم‌ها انقدر خودخواه باشند و جز نوک دماغشان، جز راحتی و آسایش خودشان هیچ چیز دیگری را نبینند و چشمشان را روی آدم‌هایی که دوستش دارند ببندند و بروند توی اتاقشان، طناب دار را به دیده ی اثر هنری ورنداز کنند و در نهایت خود ِ بدرد بخور برای این دنیای سراسر پر از احمق را، دریغ کنند و بروند... 

مثلن از نگاه دیوید فاستر والاس جان

بین "داستان" و "ناداستان"، ناداستان را ترجیح می‌دهم. بیشتر وقت‌ها با چشم‌ها و گوش‌های بقیه آدم‌ها اتفاق‌ها را دیدن هیجان انگیزتر است. حداقل برای من!

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب