۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

دویست و سی و دو

بعضی وقت ها حس میکنم نتیجه ی تلاشی که برای هدفی میکنم با نتیجه ی تلاش های نکردم زیاد تفاوتی نداره! حتا گاهی تلاش ِ نکرده م نتیجه ی بهتری داشته. انگار چیزی این وسط باید سوئیچ بشه که نمیشه. این خستگی که بعد از "نشدن" ها میمونه توی تنم رو بلد نیستم رفع کنم. فکر کنم دختری که نشسته بود گوشه ی سالن و گریه میکرد هم همین حس من رو داشته. حتا شاید خیلی قوی ترش رو حس کرده باشه، تلاشی که نتیجه نداد! وقتی اسمم رو از بلندگو نشنیدم عمیقا احساس خستگی کردم. نه از فعالیت زیادی که کرده بودم؛ احساس خستگی کردم به خاطر تموم ِ "نشدن" ها. 

اجزاء زیبا، دنیای زیباتر

صبح با دلگیجه بلند شدم. هنوز اذان نگفته بود و من خواب از سرم پریده بود. روی تختم دراز کشیده بودم و با خودم حرف میزدم که آروم بشم و چشمام رو محکم بسته بودم که خوابم ببره! ولی فکر دلتنگیم و دوتا کتابی که استاد محترم اجبار کرده و باید برای این هفته کامل بخونم و موضوع سمینار که فقط دو روز برای انتخابش وقت دارم اذیتم میکرد. بعد از کلی کلنجار رفتن نشستم پای کتابی که ربطی به تخصصی که میخوام بگیرم نداره اما به درد بخور ِگرچه حق انتخاب دیگه ای هم ندارم!

اسم کتابش a whole new mind (ذهن کامل نو) نوشته ی دنیل پینکِ و درباره ی توانایی های نیمکره ی چپ (منطقی) و نیمکره ی راست (شهودی) مغز صحبت میکنه. کتاب بیشتر مایه های بازرگانی داره که ربطی به من نداره علاقه ای هم بهش ندارم اما شناختنش توی روزمره و نگاهت به دنیا و اجزاش به شدت لازمه. دنیای گذشته بیشتر تفکر ِچپ هادی داشته. به این معنی که دنیا روی بعد منطقی و تحلیلی مغز یعنی نیمکره ی چپ و تولید مهندس و دکترهایی که یه جاهای خشک مغز میگه بهشون میچرخیده. حتا یه دوره ای دانشمندها نیمکره ی راست مغز رو ناقص و برده ی نیمکره ی چپ مغز میدونستند. اما خب آدمی زاد بدون هر دو نیمکره یعنی منطق و احساس یه جای کارش لنگ میزنه. نویسنده اصرار داره که بگه دنیا به سمتی درحال حرکته که وجود مهندسین لازمه اما کافی نیست. درواقع توی دنیایی که توش پره از فراوانی نیاز داریم بعد احساسی و خلاق و نوآور مغز رو پر رنگ تر کنیم. باید به کیفیت و زیبایی شناسی توجه بیشتری داشته باشیم. حتا یه جاهایی میگه که شرکت های مهندسی بزرگ ِ دنیا دنبال شاگرد زرنگای دانشکده های هنر هستند نه دانشجوهای زرنگ مهندسی! چون باید این رو در نظر بگیریم که در عصر فراوانی صرف متوسل شدن به نیازهای معقول، منطقی و کارکردی دیگه کافی نیست و مهندسین فقط میتونن بگن که چیزها رو چجوری میتونیم کار بندازیم اما اگر اون چیزها به چشم زیبا نباشند و برای روح گیرا نباشند تعداد کمی از آن رو خواهند خرید چون گزینه های زیادی وجود داره پس پای هنر و نیمکره ی راست مغز میاد وسط! یه جاهایی هم میگه که چپ دست ها بیشتر راست مغز هستند یعنی بعد غیر خطی و شهودی و کل گرای مغز فعالتره. من از این بابت خوشحالم:)) 

نتیجه گیری: خشک مغز نباشید. نیمکره ی راست رو کار بندازین و با دید خلاقانه و زیبایی شناسانه و نو آورانه حتا احساسی دنیا رو ببینید.

چقدر حرف زدم! الان که دارید این نوشته رو میخونید به خاطر چینش از راست به چپ ِ زبان فارسی، درحال فعال سازی نیمکره ی راست مغز هستید. هنر نزد ایرانیان است و بس!

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب