۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

علوس:)

شهرزاد، دست ِ کوچک و تپل و چرکولکش را کشیده بود روی سرم و با زبان شیرین ِ کودکیش گفته بود "تو ام زودی علوس میشی" 

سببی برای...

بهش نمیگویم کار، میگویم سببی برای از یاد بردن تمام ناراحتی ها و دل مشغولی هایم. اگر کسی ازم درباره ی کاری که انجام میدهم بپرسد بدون اغراق میگویم چیزی شبیه به خنثی کردن ِ بمب میماند! انگیزه ام فقط و فقط تجربه کردن است و حس ِ استقلال پیدا کردن مثلن! برای پول حرص نمیزنم گرچه به شدت اعتقاد دارم پول دوای هر دردی ست اما نمیدانم چرا به همه چیز این کار فکر میکنم جز پولی که قرار است ازش دربیاورم. این را هم فهمیده ام پول به سختی به دست میآید با این حال همچنان سرمایه دست یک عده خاصی میچرخد و خستگی اش دست ما! بعد از آن اتفاق، دنیا برایم جای تنگی شد. ارزش آدم ها بیشتر شد. زندگی کردن برایم از صبح را به شب رساندن، به لحظه لحظه لذت بردن تغییر کرد. فهمیدم اگر برای خودت هدف های کوچک حتا شاید بی ارزش، نداشته باشی یک روزی حسابی پشیمان میشوی. فهمیدم هیچ چیزی ارزش این را ندارد که به خاطرش خودت، خانواده ات، دوستانت، آدم های غریبه ی توی خیابان و یا حتا کسی آن طرف دنیا را برنجانی. فهمیدم باید مهربان تر باشم و لبخندهایم عمیق تر.

just the way you are

داشتم آهنگ just the way you are را گوش میدادم . یک جایی از آهنگ میخواند

"When I see your face There’s not a thing that I would chang" این تیکه ی شعر را عاشقم. آن لحظه دلم خواست مرد باشم. مردی که زنی را دوست دارد. زنی با موهای بلند خرمایی و چشم هایی تیره. دلم خواست مرد باشم و برایش این تیکه آهنگ را اجرا کنم. با صدای بلند برایش بخوانم 

 "And when you smile ،The whole world stops and stares for awhile"... راستش ما زن ها زیادی خوشبختیم. داستان ها و شعر های لطبف برای ما ساخته شده اند. دنیا برایمان پر است از موسیقی و فیلم های عاشقانه. رنگ های شاد که انگار خدا فقط برای ما خلقشان کرده است و البته وجود مردها! آخ از حرف های عاشقانه ای که از مردهای زندگیمان میشنویم... گاهی دلم برایشان میسوزد. چقدر باید وقت بگذارم تا برای مرد آینده زندگی ام عشقانه ببافم. دنیا برای عاشقانه از نوع مردانه اش زمان کم گذاشته است، برای دست ها و صورت مردانه شان، در حقشان اجحاف کرده است روزگار. آخ که اگر ما زن های خلاقی نباشیم چقدر آن طفلک ها محروم میمانند! گاهی دلم برای مردها زیادی میسوزد. ما زن ها خوشبختیم. خیلی خوشبخت.

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب