۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

مارک دوپلو!

کتاب ِ مارک دوپلوی ِ منصور ضابطیان عزیز را میخوانم، نوشته هایش شبیه خودش آرام و مرتب و دور از حاشیه است. یک جور خوبی میشود کتابش را یک جا بلعید، اما من دلم میخواهد جرعه جرعه لذتش را ببرم. هر روز بعد از این که تمام ِ کارهای حوصله سر برم تمام میشود میروم سراغ کتاب ِ ساده اش. این مرد چهره ی مدل واری ندارد اما تا بینهایت کلام و قلم آرام و دوست داشتنی دارد، در قلم کمی کمتر از هوشنگ مرادی کرمانی ست، اما همان اندازه میتواند من را سرحال بیاورد. 

خدای چیزهای کوچک

چطور دلم آمد حذف ت کنم؟ چطور توانستم تمامِ نوشته های چند ساله ام را پاک کنم. چطور انقدر سرد بودم...  زمان که میگذرد آدم ها که بزرگ تر میشوند انگار همه چیز حالت دیگری میگیرد. انگار زمین آرام تر میچرخد و ترس ها کم رنگ تر میشوند. آدم صبور تر و گذشته برایش خنده دار میشود... چهارم تیر ماه ِ نود و چهار ِ من پر شد از حس ِ خوب ِ دوباره داشتن و خدا میداند که چقدر از این وقفه ی بلاگفا خوشحالم. از این خراب شدن ِ بی موقعش. از این بکآپ ِ دوست داشتنی که اینجا و کامنت ها و نوشته ها و لبخند هایش را برایم تازه کرد.  همین که به من برگشتی یادگاری هجده سالگی ام، همین یعنی معجزه.  

نمیدانم هنوز هم میتوانم اینجا را داشته باشم یا بلاگفا به آخرین حالتش برمیگردد و اینجا کامل حذف میشود فقط این را میدانم که حالم خوب تر از قبل است:)

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب