۴ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

لبخندهای عمیقم آرزوست

باشد تا بعد از مدت ها صبح هایم را با صدای "چه روز خوبی ِ امروز چه بی اندازه خوشحالم(!)" شروع کنم. باشد تا خبر های خوب از سروکولم بالا رود و هی لبخند های عمیق بزنم. شب ها به شوق سریال مورد علاقه ام لپ تاپ سیاهم را روشن کنم و مثل ِ دختر های سیزده ساله هی از چشم های پسر توی فیلم خوشم بیاید. یک روز تصمیم بگیرم پروانه و همسرش را مهمان ِ غذاهای خوشمزه ام کنم. حتا برای دوست هایم روی برگه های گران خطاطی کنم و خلاصه ی کلام عشق کنم از زندگی ِ بی حاشیه ام! کاش همه اش واقعی بشود. چقدر آرامش از من دور شده و چقدر دلم میخواهد کوله ام را بردارم و بروم آن سر دنیا پیش عمو، کنار ِ خرس های قطبی...

دیالوگ

مثل کاهو پلاسیده نباش.

کلم قمری باش؛ سفت و محکم! 

آقای چیییززز!!

بری دست شویی، بمونی پشتِ در، در بزنی، لگد بزنی، با کلیده ور بری، کلیده رو دربیاری از قفل و نگاهش کنی و بهش بگی خرِ گاو! دوباره بذاریش تو قفل و بچرخونیش، اولش بترسی که چرا کسی صدات رو نمیشنوه، بعد اسم آبدارچی یادت بره هی جیغ بزنی بگی آقای چیییزززز آقای آبدارچیییییی دوست عزززیییییییززز، بعد کسی نشنوه، هی کلید رو دربیاری دوباره بذاری جاش و بچرخونی، دوتا لگد محکم بزنی، نفس عمیق بکشی و دنبال راه حل باشی، بعد یهو ببینی کلیده از اول دوتا بوده:) بعد کلید دومی رو بندازی توی قفل، بعد در باز شه:/ 

الهام بخش دنیاای خودت باش*

"چندسالی ِ که دارم بخشی از رویام رو دیگه زندگی میکنم، رفتم تو رویام" این حرف های خوشبختی طور ِ این مرد ِ فوق العاده را بشنوید، ببینید، حتا برای خودتان آرزو کنید:)   

  

*از این جمله ی تبلیغاتی خوشم میاد، خیلی زیاد.

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب