امروز وسط این شلوغی های اداری، یه کار مثبت انجام دادم و به خاطر اون، همه ی بی مسئولیتی و همه ی بی نزاکتیِ کارمندها و همه ی بالا پایین رفتن ها رو فراموش می کنم. همین کار مثبت بسه برای امروز!