از مشکلات جدیدم این است که گمان می‌کنم چیزی شبیه به سوسک از کنارم رد می شود:/