اکتیو شدم. پایان نامه می‌نویسم. ورزش می‌کنم. کتاب های نخوانده را می‌خوانم. می رقصم. جام جهانی دنبال می‌کنم. امروز هم در دوره ی آنلاین و رایگان ِ آموزش بورسی که همکلاسی برگزار می‌کند ثبت نام کردم. (لینک سهیل ابراهیمی، اگر خواستید ثبت نام کنید). دیگه این که اگر زبانم را هم شروع کنم به تقویت کردن و همین مهر ماه به شغل دلخواهم برسم و دکترا قبول بشوم، همه چیز بهتر خواهد شد!