من که نواختن را شروع کردم، پس کی به ساز من می‌رقصی زندگی جان. کار سختی نیست! دست ها را بالا ببری و کمی قر به کمر بدهی همه چیز خوب می‌شود. برقص جانم؛ به ساز من برقص!