حساب کردن که برای حل مکعب روبیک 43,252,003,274,489,856,000 موقعیت حرکتی ممکن وجود دارد، این یعنی خیلی باید احمق باشی که انتظار داشته باشی همه ی دنیا مثل تو فکر و رفتار کنند!