خوبی وبلاگ نویسی همین است. این که میتوانی خود ِ الآنت را با خود ِ چند سال ِ پیش بسنجی. سنجش من حین انتقال آرشیوم از بلاگفا به اینجا اتفاق افتاد. تنها چیز جالبی که نظرم را جلب کرد این بود که کمی خیلی کم، صبورتر شدم! شیوه ی غر زدن هایم هم کمی عوض شده است! در مجموع تغییر قابل لمسی درونم رخ نداده است که بهش ببالم! برداشت اول این است که شاید به ثبات رسیدم که این یعنی خیلی خوب و عالی و این ها! برداشت دوم این است که امروزم بهتر از دیروز نیست که این یعنی یک جای کار میلنگد! برداشت سومی هم وجود دارد، این که تمام مدت تلاشی نکردم یا اگرم تلاشی بوده نتیجه ی قابل توجهی نداشته که این هم جای فکر دارد!